Fasad

         20 % rabatt på fasadmålning

Kampanj

Gratis fönsterbesiktning

Fasad

Fasad & Fönsterkampanj - kostnadsfri fasadbesiktning - kostnadsfri fönsterbesiktning

20% raibatt på fasadmålning - 10% rabatt på fönsterunderhåll.

Ovanstående rabatter gäller t o m 2020-06-28 och på bokade och kontraktterade

uppdrag som kommer att utföras under året 2020

 

Kampanj

20 % rabatt på fasadfärg