Problem med Smuts-Mögel-Alger på målade trädetaljer och träfasader har ökat kraftigt

under 2000 talet.

Anledningen är att alltför många av färgerna som används inte är optimerade för det svenska

utomhusklimatet.

Så en tvätt av husfasaden var 3-4 år rekommenderas.